Ο  Δήμαρχος Πάτρεων ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού είκοσι δύο (22) ατόμων για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας εποχικής ανάγκης της Πολιτικής Προστασίας κατά την αντιπυρική περίοδο & Πυροπροστασία του διευρυμένου Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με τις διατάξεις  του  άρθρου  206  του  Ν.  3584/07 όπως  αντικαταστάθηκε  με  το  άρθρο  41§2  του  Ν. 4325/15(ΦΕΚ 47/Α ́/11-5-2015): Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, με τις οποίες «επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους ΟΤΑ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ ́ εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στην πυρασφάλεια γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, ως εξής:

  • 2 θέσεις  ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ - ΜΙΚΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ 4 Χ 4)
  • 2 θέσεις  ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  • 1 θέση  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)
  • 1 θέση  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ [ΕΚΣΚΑΦΕΑ-ΦΟΡΤΩΤΗ (JCB)]
  • 3 θέσεις  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  (ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ-ΤΡΑΚΤΕΡ)
  • 10 θέσεις  ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ)
  • 1 θέση  ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ)
  • 2 θέσεις  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να καταθέσουν δικαιολογητικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Μαιζώνος & Βότση(είσοδος από Μαιζώνος), ισόγειο - ΠΑΤΡΑ, το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, από 15/06/2017 έως και 20/06/2017. Πληροφορίες: Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλέφωνα 2613 610223, 224, 235, 291.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ