Θέσεις εργασίας επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών.

  • 1 θέση  ΠΕ Αρχαιολόγοι
  • 1 θέση  ΠΕ Μηχανικοί ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων
  • 1 θέση  ΤΕ Μηχανικοί ειδικότητας Τοπογράφου
  • 1 θέση  ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδας Β’ και ελλείψει αυτού ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης
  • 1 θέση  ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων, Ζωγραφικής και Έργων Τέχνης
  • 2 θέσεις  ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες

Διάρκεια σύμβασης:  Για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ