Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών.

  • 1 θέση  ΠΕ Αρχαιολόγοι – με εξειδίκευση στην προϊστορική αρχαιολογία
  • 1 θέση  ΠΕ Αρχαιολόγοι – με εξειδίκευση στην κλασική αρχαιολογία
  • 1 θέση  ΠΕ Αρχαιολόγοι – με εξειδίκευση στη βυζαντινή αρχαιολογία
  • 1 θέση  ΠΕ Αρχαιολόγοι – με εξειδίκευση στην αναστήλωση και προστασία μνημείων
  • 1 θέση  ΠΕ Μηχανικοί – ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αναστήλωση και προστασία μνημείων
  • 1 θέση  ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (1ης κατεύθυνσης [πρώην τομέας Α’] – Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων) – με εξειδίκευση στη συντήρηση κεραμικών αντικειμένων
  • 5 θέσεις  ΔΕ Εργατοτεχνίτες – με εμπειρία σε οικοδομικές εργασίες και αντίστοιχα αρχαιολογικά έργα
  • 4 θέσεις  ΥΕ Ειδικευμένοι εργάτες – με εμπειρία σε οικοδομικές εργασίες και αντίστοιχα αρχαιολογικά έργα

Διάρκεια σύμβασης:  Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για το χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης ως το τέλος του έργου.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Από 04/12/2017 έως 08/12/2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ