Ο Δήμος Βόλου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με τις εξής ειδικότητες:

  • 1 ΠΕ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
  • 1 ΔΕ Οδηγός Γεωργικού Ελκυστήρα (τρακτέρ) με άδεια οδήγησης Γεωργικού Μηχ/τος Τύπου Α΄
  • 2 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Κήπων

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...