Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης και καθαριότητας του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού και του Λευκού Πύργου. Οι ειδικότητες:

3 ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες Αρχαιοτήτων

1 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...