Σε πρόσληψη 1.000 καθηγητών θα προχωρήσει το υπουργείο Παιδείας προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της ενισχυτικής διδασκαλίας. Ήδη η σχετική υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διαδικασία αυτή έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και οι αμοιβές των καθηγητών που θα προσληφθούν για να διδάξουν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του σχετικού επιχειρησιακού προγράμματος. Μέσα στις επόμενες μέρες θα δημοσιευτεί και η πρόσκληση για τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να καταθέσουν τις αιτήσεις τους.

    Οι υποψήφιοι διδάσκοντες στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης και με βάση την κείμενη νομοθεσία για την απασχόληση εκπαιδευτικών, με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των αναπληρωτών/τριών μειωμένου ωραρίου ή/και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, με χρήση των μορίων τους στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών.

    Τα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους τον Νοέμβριο και θα λήξουν πριν από τις απολυτήριες εξετάσεις, ενώ θα μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτά μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου που υστερούν σε διάφορα βασικά μαθήματα.

Το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Για την πρώτη (Α΄) τάξη Γυμνασίου:

τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

τρεις (3) ώρες Μαθηματικά

μία (1) ώρα Φυσική

δύο (2) ώρες Αγγλικά

Για την δεύτερη (Β΄) τάξη Γυμνασίου:

τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

τρεις (3) ώρες Μαθηματικά

μία (1) ώρα Φυσική

μία (1) ώρα Χημεία  

δύο (2) ώρες Αγγλικά

Για την τρίτη τάξη (Γ΄) Γυμνασίου:

τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

τρεις (3) ώρες Μαθηματικά

μία (1) ώρα Φυσική

μία (1) ώρα Χημεία

δύο (2) ώρες Αγγλικά

    Η Ενισχυτική Διδασκαλία διαρκεί 1-5 διδακτικές ώρες την ημέρα μετά τη λήξη του κανονικού προγράμματος. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

    Βασικό κριτήριο για την επιλογή των μαθητών/τριών που θα συμμετέχουν στα τμήματα μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας, μετά από σχετική ενημέρωση και αίτηση των γονέων και κηδεμόνων, αποτελεί η επίδοση του/της στο αντίστοιχο μάθημα.