Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Λεβαδέων  ανακοινώνει την πρόθεση της Κοινωφελούς Επιχείρησης  του  Δήμου Λεβαδέων   να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος προσωρινής στέγασης υποψηφίων προς μετεγκατάσταση και αιτούντων άσυλο (Πρόγραμμα Relocation της Ύπατης Αρμοστείας ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ) χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών έως 31/12/2016.

Στο πλαίσιο του  Προγράμματος αυτού θα απασχοληθούν συνολικά είκοσι ένα  (21) άτομα των παρακάτω ειδικοτήτων : 

-Ένας  (1) Συντονιστής Έργου

-Ένας (1) Οικονομικός Διευθυντής

-Ένας (1) Διευθυντής Προσωπικού/Διοίκησης

-Ένας (1) Διευθυντής Παροχών και Προμηθειών

-Ένας  (1) Λογιστής

-Ένας (1) Βοηθός δεδομένων δράσεων ενημέρωσης - διοίκησης

-Ένας (1)  Συντονιστής των Επιστατών και των  Κοινωνικών Λειτουργών .

-Τέσσερις (4) Κοινωνικού Λειτουργοί  ( 1 Λειτουργός ανά 14 διαμερίσματα )

-Τέσσερις (4) Επιστάτες Διαμερισμάτων ( 1 Επιστάτης ανά 14 διαμερίσματα )

-Τέσσερις (4 ) Διερμηνείς ( 1 Διερμηνέας ανά 14 διαμερίσματα  )

-Δύο (2)  Συνοδούς  (1 Συνοδός ανά  35 διαμερίσματα )  

Δείτε την ανακοίνωση και την αίτηση εδώ...