Ο Δημοτικός Οργανισμός Παιδείας, Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωρομίσθια αποζημίωση, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης του Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στην Χαλκίδα, και συγκεκριμένα:

  • 3 θέσεις  ΠΕ Πληροφορικής (ελλείψει ΤΕ Πληροφορικής)
  • 5 θέσεις  ΠΕ Φυσικής Αγωγής
  • 1 θέση  ΠΕ Φυσικής Αγωγής (με ειδικότητα Κολύμβησης)
  • 2 θέσεις  ΠΕ Ξένων Γλωσσών (Αγγλικής Φιλολογίας)
  • 2 θέσεις  ΠΕ Ξένων Γλωσσών (Γαλλικής Φιλολογίας)
  • 1 θέσεις  ΠΕ Ξένων Γλωσσών (Γερμανικής Φιλολογίας)
  • 5 θέσεις  ΠΕ Παιδαγωγών/Φιλολόγων/Δημοτικής Εκπαίδευσης
  • 3 θέσεις  ΠΕ Εικαστικών

 

Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

    Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν από 04/11/2016 έως και 09/11/2016 στα γραφεία του Δημοτικού Οργανισμού Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ., στις Καμάρες (πλησίον Γηροκομείου), υπόψιν κας Μπενέτου Ευθυμίας, αρμόδιος υπάλληλος του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ., τηλέφωνο επικοινωνίας 22210 ? 20241 τα απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογητικά.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...