Όλοι οι δικαιούχοι συμμετοχής στις εξετάσεις μπορούν να δηλώσουν Εξεταστικό Κέντρο και Ημερομηνία Εξετάσεων, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

http://trainersexams.eoppep.gr από τις 3-11-2016 και ώρα 14:00 μ.μ. έως τις 10-11-2016 και ώρα 23:59 μ.μ..

Υπενθυμίζεται ότι η «Τράπεζα Θεμάτων» είναι αναρτημένη στη θέση:

http://www.eoppep.gr/images/Anakoinwseis/Trapeza_thematon_2014.pdf

    Για  τη  συμμετοχή στις  Εξετάσεις  Πιστοποίησης  Εκπαιδευτικής  Επάρκειας Εκπαιδευτών  Ενηλίκων  της Μη  Τυπικής Εκπαίδευσης 1ης περιόδου  2016, οι  υποψήφιοι θα  πρέπει  να προσέλθουν στο ορισμένο Εξεταστικό Κέντρο, την ημερομηνία των εξετάσεων, στις 9:00π.μ.  Πέρας προσέλευσης στις 9:30 π.μ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: στις 9:30 π.μ. οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στις Αίθουσες του Εξεταστικού Κέντρου.  Με τη συμπλήρωση της ώρας προσέλευσης δεν επιτρέπεται η είσοδος ή  έξοδος υποψηφίων στο Εξεταστικό Κέντρο και οι πόρτες θα κλείνουν με ευθύνη του Υπευθύνου του Ε.Κ..

    Κατά την προσέλευσή τους οι υποψήφιοι στο Εξεταστικό Κέντρο, θα πρέπει να έχουν μαζί τους Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, ή Διαβατήριο καθώς και εκτυπωμένο το Σχέδιο Μικροδιδασκαλίας την οποία θα παρουσιάσουν μαζί με τυχόν σχετικό συνοδευτικό έντυπο ή και ηλεκτρονικό υλικό (φωτοτυπίες, ασκήσεις, CD, usb κ.ά.) τα οποία θα παραδώσουν στον Επιτηρητή του τμήματος μετά το πέρας της παρουσίασης, για να συμπεριληφθούν στον «Ατομικό Φάκελο Υποψηφίου».

 

Για να δείτε αναλυτικά το κείμενο με τις Οδηγίες πατήστε εδώ...