Το Ν.Π.Ι.Δ.  «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»  ανακοινώνει την πρόσληψη έως ογδόντα (80) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου (με ωριαία αποζημίωση), συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) έτους 2016-2017, όπως αυτές αξιολογούνται και εγκρίνονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού δια της Διεύθυνσης  «Άθληση για Όλους», Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής  Υποστήριξης και Διεθνών  Σχέσεων.

Αναλυτικά οι ειδικότητες:

5 θέσεις  με ειδικότητα  ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

2 θέσεις  με ειδικότητα  ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

8 θέσεις  με ειδικότητα  ΠΑΡΑ?ΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

5 θέσεις  με ειδικότητα  ΜΛΑ-ΕΥΡΩΣΤΙΑ & ΥΓΕΙΑ-ΑΕΡΟΒΙΚΗ

5 θέσεις  με ειδικότητα  ΡΥΘΜΙΚΗ

5 θέσεις  με ειδικότητα  ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΗ

4 θέσεις  με ειδικότητα  ΕΝΟΡΓΑΝΗ

5 θέσεις  με ειδικότητα  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

2 θέσεις  με ειδικότητα  ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ

2 θέσεις  με ειδικότητα  ΤΖΟΥΝΤΟ

2 θέσεις  με ειδικότητα  ΣΤΙΒΟΣ

2 θέσεις  με ειδικότητα  ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

8 θέσεις  με ειδικότητα  ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

6 θέσεις  με ειδικότητα  ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ

6 θέσεις  με ειδικότητα  ΑΜΕΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΑΜΕΑ

2 θέσεις  με ειδικότητα  ΠΕΖΟΠΟΡΙΕΣ (ΕΜΠΕΙΡΙΑ & ΓΝ?ΣΗ ΣΕ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ?Α)

2 θέσεις  με ειδικότητα  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ?ΕΥΣΗ (ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ, ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ,  ΔΕΝΔΡΟΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ, ΣΧΟΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΣΗ Κ.Α.)

3 θέσεις  με ειδικότητα  ΖΟΥΜΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ

2 θέσεις  με ειδικότητα  ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

4 θέσεις  με ειδικότητα  ΓΙΟΓΚΑ-ΠΙΛΑΤΕΣ

    Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως  εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στο Δημοτικό Κολυμβητήριο  Αμαρουσίου (οδός Κυπρίων Αγωνιστών & Αναξαγόρα), τηλ. επικοινωνίας : 210-6107.650-651 από την 06-11-2016 και για δέκα (10) ημέρες έως και την 15-11-2016. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από Δευτέρα  έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.?. έως τις 14.00 ?.?.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...