Για το τρέχον σχολικό έτος (2016-2017), η Αμερικανική Γεωργική Σχολή προκηρύσσει θέση αναπληρωτή/-ώτριας Καθηγητή/-ήτριας Φιλολόγου για διδασκαλία στα Δευτεροβάθμια Σχολεία της.

Απαιτούμενα προσόντα:

  •     Πτυχίο ΑΕΙ σχετικής ειδικότητας.
  •     Ελάχιστη τριετή προϋπηρεσία διδασκαλίας σε δευτεροβάθμιο σχολείο.
  •     Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
  •     Πολύ καλές γνώσεις στη χρήση Η/Υ και στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία.
  •     Εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
  •     Αφοσίωση στην υπεροχή και στην εκπαιδευτική καινοτομία.
  •     Άμεμπτη εργασιακή ηθική.

Επιπλέον προσόντα:

  •     Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο στο αντικείμενο.
  •     Εμπειρία στην υλοποίηση βιωματικών ή άλλων καινοτόμων προγραμμάτων.

    Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 17 Νοεμβρίου 2016 μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: hr@afs.edu.gr. Το e-mail θα πρέπει να έχει θέμα: Application for High School Teaching Position.