Στην πρόσληψη 1.450 υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ετήσιας διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης, θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σύμφωνα με το Εθνός, το νέο προσωπικό θα στελεχώσει τα 254 Κέντρα Κοινότητας που θα δημιουργηθούν σε όλη την Ελλάδα μέχρι τον Οκτώβρη.

Στο τέλος του καλοκαιριού αναμένεται να προκηρυχθούν οι πρώτες 700 θέσεις, με διαδικασίες ΑΣΕΠ και χρηματοδότηση από προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, ενώ θα ακολουθήσει νέα προκήρυξη στο τέλος του 2016. Το αίτημα θα πρέπει να λάβει τις σχετικές εγκρίσεις από τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, ενώ τις θέσεις θα προκηρύξει ο κάθε δήμος ξεχωριστά.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ...