Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς αναζητά συνεργάτη για την θέση του επικεφαλής του τμήματος marketing.

Περιγραφή θέσης

    Η θέση αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή και αφορά στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση πολύπλευρων δράσεων marketing με έμφαση στην εξεύρεση πόρων, στην διοίκηση του σχετικού τμήματος της οργάνωσης, καθώς και στην ουσιαστική διάδραση με τα άλλα τμήματα και τους συνεργάτες, για την εκπλήρωση της αποστολής της οργάνωσης.

Κύρια καθήκοντα

 •     Στρατηγικός σχεδιασμός και επιχειρησιακός συντονισμός δράσεων εξεύρεσης πόρων, με έμφαση στους πόρους που προέρχονται από ιδιώτες υποστηρικτές
 •     Συντονισμός δράσεων επικοινωνίας, με έμφαση στην διαμόρφωση και ανάδειξη της ταυτότητας της οργάνωσης.
 •     Διοίκηση του τμήματος marketing, με οργάνωση των ρόλων, συντονισμό και αξιολόγηση συνεργατών.
 •     Συμμετοχή στην διοίκηση της οργάνωσης, ως μέλος της ομάδας διοίκησης.

Απαραίτητα προσόντα:

 •     Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης σε αντικείμενο σχετικό με το marketing ή τις οικονομικές επιστήμες.
 •     Τουλάχιστον 10 χρόνια αποδεδειγμένη εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην τεκμηριωμένη εμπειρία του υποψήφιου σε θέματα εξεύρεσης πόρων (fundraising).
 •     Στρατηγική σκέψη, ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων και αποτελεσματικής εργασίας υπό πιεστικά χρονοδιαγράμματα.
 •     Πολύ καλή ικανότητα ομαδικής συνεργασίας καθώς και αποδεδειγμένη εμπειρία σε διαχείριση ομάδας.
 •     Εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο στα ελληνικά και τα αγγλικά.
 •     Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ψηφιακό marketing.

 Επιθυμητά προσόντα:

 •     Μεταπτυχιακό σε σχετικό αντικείμενο
 •     Διεθνής εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
 •     Συμμετοχή σε δράσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων

   Αποστολή βιογραφικών και συνοδευτικών επιστολών: στην κα Μαίρη Κορωναίου (m.koroneou@wwf.gr), σημειώνοντας στο θέμα τον κωδικό MARKETING DIRECTOR - JOB, μέχρι τις 28 Νοεμβρίου, 2016. Στις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα και μόνο οι επιλεγμένοι για συνέντευξη υποψήφιοι θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της διαδικασίας.