Θέσεις για 4 βοηθούς έρευνας ή / και μεταδιδακτορικούς ερευνητές είναι διαθέσιμες στο ΕΚΕΒΕ Φλέμινγκ, στο πλαίσιο των ακόλουθων ερευνητικών προγραμμάτων, που χρηματοδοτούνται από το ''Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος'':

- Στο Τμήμα Ανοσολογίας:

  • Προέλευση, πλαστικότητα και ρόλος των μεσεγχυματικών κυττάρων του εντερικού χορίου στον καρκίνο του εντέρου (εργαστήριο Β. Κολιαράκη)
  • Παρακολούθηση, απομόνωση και μοριακός χαρακτηρισμός των πληθυσμών των αρθρικών ινοβλαστών υπό φυσιολογικές συνθήκες και στην αρθρίτιδα (εργαστήριο Μ. Αρμακά)
  • Πυρηνικά ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σύμπλοκα (RNPs) στην ανοσολογική απάντηση και τον καρκίνο (εργαστήριο Π. Καφάσλα)

    Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθού έρευνας πρέπει να κατέχουν πτυχίο στις βιολογικές επιστήμες και MSc. Οι υποψήφιοι για Μεταδιδακτορικές θέσεις πρέπει, επιπλέον, να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στις Επιστήμες Ζωής. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ισχυρό υπόβαθρο στην μοριακή και κυτταρική βιολογία, ενώ εμπειρία στη γενετική του ποντικού, σε μεθόδους μικροσκοπίας και στη βιολογία του RNA θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν για μεμονωμένα προγράμματα.

- Στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής:

  • Γενετική αρχιτεκτονική σύνθετων φαινοτύπων στον άνθρωπο (Εργαστήριο A. Δήμα)

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού στην υπολογιστική βιολογία / στατιστική γενετική, θα πρέπει να έχουν άριστες γνώσεις προγραμματισμού και εμπειρία στον χειρισμό δεδομένων μεγάλης κλίμακας.

    Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση snf_positions@fleming.gr και θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια συνοδευτική επιστολή, όπου θα περιγράφονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι τομείς εξειδίκευσης του/της υποψηφίου, η προτίμηση του/της για συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα και ένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας δυο ή περισσότερων ατόμων, από τα οποία μπορούν να ζητηθούν συστατικές επιστολές.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 25/11/2016