Ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) προβαίνει  σε πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  τη  σύναψη  είκοσι τεσσάρων  (24)  συμβάσεων  έργου  ή  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου  χρόνου  (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας  δύο  ετών.

Αναλυτικά οι ειδικότητες:

 • 7 θέσεις: Εξειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό Μηχανικών σε θέματα αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 
 • 1 θέση: Εξειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό Μηχανικών σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 • 1 θέση: Μηχανικοί ειδικοί σε  θέματα  Ανανεώσιμων  Πηγών Ενέργειας.
 • 1 θέση: Εξειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό Οικονομολόγων σε θέματα αγορών.
 • 2 θέσεις: Οικονομολόγοι ειδικοί σε  θέματα  αγορών.
 • 1 θέση: Εξειδικευμένο Επιστημονικό  Προσωπικό  σε  θέματα Εγγυήσεων  Προέλευσης  και  Περιβαλλοντικών  Αγορών.
 • 2 θέσεις: Επιστήμονες Θετικής κατεύθυνσης ειδικοί σε θέματα Εγγυήσεων  Προέλευσης  και  Περιβαλλοντικών  Αγορών.
 • 1 θέση: Μηχανικοί Υποστήριξης  Συστημάτων  και  Δικτύων Υπολογιστών.
 • 2 θέσεις: Μηχανικοί Συστημάτων Πληροφορικής.
 • 3 θέσεις: Δικηγόροι.
 • 3 θέσεις: Γραμματείς.

    Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το αίτημα υποψηφιότητας και το βιογραφικό τους σημείωμα ανά κωδικό θέσης στον  ιστότοπο: https://goo.gl/OPyrgf από 00:00  19  Νοεμβρίου 2016 έως 24:00 28 Νοεμβρίου 2016.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ...