Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) προσκαλεί, στο πλαίσιο της υπ? αρ. Α2β/Γ.Π.58701/10-11-2016 απόφασης Υπουργού Υγείας, συνεργάτες των ειδικοτήτων, όπως αποτυπώνονται στον πίνακα ακολούθως, για τη σύναψη  συνεργασίας  με  την Α.Ε.Μ.Υ.  Α.Ε.  για έως ένα  (1)  έτος  με  καθεστώς έκδοσης από αυτούς απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, προκειμένου για την υποστήριξη της παροχής των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Αποκατάστασης στην Εταιρεία με την επωνυμία Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε..

Οι ειδικότητες συγκεκριμένα:

 • 5 θέσεις  Γενικής Ιατρικής
 • 1 θέση  Ακτινοδιαγνωστικής
 • 1 θέση  Βιοπαθολογίας
 • 1 θέση  Γενικής Χειρουργικής
 • 1 θέση  Γυναικολογίας
 • 2 θέσεις  Παιδιατρικής
 • 2 θέσεις  Οδοντιατρικής
 • 2 θέσεις  Ορθοπεδικής
 • 1 θέση  Δερματολογίας
 • 1 θέση  Νευρολογίας
 • 1 θέση  Ουρολογίας
 • 2 θέσεις  Ενδοκρινολογίας
 • 1 θέση  Παιδοψυχιατρικής
 • 1 θέση  ΤΕ Μαιών/Μαιευτών

    Οι ενδιαφερόμενοι συνεργάτες καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους για  σύναψη  συνεργασίας  με  την Α.Ε.Μ.Υ.  Α.Ε. σε  κλειστό  φάκελο  στο  χρονικό διάστημα από 14/11/2016 έως και 18/11/2016, ώρα 14.00.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ...