Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με αντίτιμο, συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος, με δεκαοκτώ (18)  άτομα, για  την  κάλυψη αναγκών  του Τμήματος  Πολιτισμού  του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΥ  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»,  που  εδρεύει  στην  Ηλιούπολη, με  αντικείμενο  την  εκτέλεση  των  έργων: α) «Καλλιτεχνική  Διεύθυνση του ''Δημοτικού  Ωδείου  Ηλιούπολης Απόστολος  Μόσχος''»,  β) «Λειτουργία  Τμημάτων  Εκμάθησης  Ζωγραφικής» και  γ) «Λειτουργία  Τμημάτων  Εκμάθησης Μουσικής - Μουσικών Οργάνων».

Αναλυτικά οι θέσεις:

1 θέση Καλλιτεχνικού Διευθυντή  (Μουσικός) Δημοτικού Ωδείου

1 θέση ΠΕ Καλών Τεχνών (με κατεύθυνση ζωγραφικής)

1 θέση  ΤΕ Διδάσκων μουσικής για πιάνο

1 θέση  ΤΕ Διδάσκων μουσικής για πιάνο, μουσική δωματίου & συνοδεία

1 θέση  ΤΕ Διδάσκων μουσικής για κιθάρα

1 θέση  ΤΕ Διδάσκων μουσικής για μονωδία

1 θέση  ΤΕ Διδάσκων μουσικής για βιολί

1 θέση  ΤΕ Διδάσκων μουσικής για τσέλο

1 θέση  ΤΕ Διδάσκων μουσικής για φλάουτο

1 θέση  ΤΕ Διδάσκων μουσικής για κλαρινέτο

1 θέση  ΤΕ Διδάσκων μουσικής για σαξόφωνο

1 θέση  ΤΕ Διδάσκων μουσικής για τρομπέτα

1 θέση  ΤΕ Διδάσκων μουσικής για κόρνο

1 θέση  ΤΕ Διδάσκων μουσικής για υποχρεωτικά και ειδικά θεωρητικά & σύνθεση

1 θέση  ΤΕ Διδάσκων μουσικής για κιθάρα & ηλεκτρική κιθάρα

1 θέση  ΤΕ Διδάσκων μουσικής για ηλεκτρικό μπάσο

1 θέση  ΤΕ Διδάσκων μουσικής για πιάνο & για μοντέρνο πιάνο & συνθεσάιζερ (jazz, pop, rock κ.ά.)

1 θέση  ΤΕ Διδάσκων μουσικής για μοντέρνο τραγούδι

Διάρκεια σύμβασης: Έως ένα (1) χρόνο

    Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και συγκεκριμένα από 23/11/2016 έως και 2/12/2016

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...