Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση δύο εφεδρικών πινάκων από τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίως η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (DG ENER) στο Λουξεμβούργο, θα προσλάβει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).

Συγκεκριμένα:

  • 20 θέσεις  Επιθεωρητές  πυρηνικών διασφαλίσεων
  • 15 θέσεις  Υπεύθυνοι  πολιτικής

    Η προκήρυξη αφορά δύο κατηγορίες καθηκόντων. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για μία κατηγορία καθηκόντων. Η επιλογή της προτίμησής σας πρέπει να γίνει κατά τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετά την επικύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητάς σας.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO 

http://jobs.eu-careers.eu

πριν από τις: 5 Ιανουαρίου 2017 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

Δείτε την προκήρυξη αναλυτικά εδώ...