Το Εργαστήριο Ηλιακής Ενέργειας του Ινστιτούτου Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», προσκαλεί ενδιαφερόμενους να δηλώσουν ενδιαφέρον για δύο (2) θέσεις Μεταδιδακτορικών Συνεργατών (Post-Doc) με αντικείμενα:

α) Σχεδίαση, Υλοποίηση και Μοντελοποίηση Συγκεντρωτικών Ηλιακών Διατάξεων και

β)Ανάπτυξη Διατάξεων Αποθήκευσης Θερμότητας Μεσαίων Θερμοκρασιών (100°-250°C) για Συγκεντρωτικά Ηλιακά Συστήματα. Η πρόσκληση απευθύνεται σε Διδάκτορες Μηχανικούς (κατά προτίμηση Μηχανολόγους ή Χημικούς) ή Φυσικούς από ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Θέσεις:

  • Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη (Post-Doc) με αντικείμενο την «Σχεδίαση, υλοποίηση και μοντελοποίηση συγκεντρωτικών ηλιακών διατάξεων»

Περισσότερες πληροφορίες εδώ...

  • Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη (Post-Doc) με αντικείμενο την «Ανάπτυξη Διατάξεων Αποθήκευσης Θερμότητας Μεσαίων Θερμοκρασιών για Συγκεντρωτικά Ηλιακά Συστήματα»

Περισσότερες πληροφορίες εδώ...