Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων από τον οποίο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους».

Η παρούσα προκήρυξη αφορά έξι τομείς στην Τεχνολογία των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ):

  • Ανάλυση δεδομένων και υπηρεσίες ΤΠ:  30
  • Ψηφιακός χώρος εργασίας, μηχανοργάνωση γραφείου και κινητή πληροφορική:  25
  • Προγραμματισμός επιχειρησιακών πόρων (ERP):  14
  • Ασφάλεια των ΤΠΕ:  49
  • Υποδομή ΤΠ:  38
  • Διαχείριση χαρτοφυλακίων/προγραμμάτων ΤΠ και επιχειρηματική αρχιτεκτονική:  24

    Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για μία κατηγορία καθηκόντων. Η επιλογή της προτίμησής σας πρέπει να γίνει κατά τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετά την επικύρωση της αίτησης ηλεκτρονικής υποψηφιότητάς σας.

Επισημαίνεται ότι οι θέσεις εργασίας που μπορεί να προταθούν στους επιτυχόντες υποψηφίους θα είναι κυρίως στο Λουξεμβούργο. Άλλες θέσεις εργασίας θα βρίσκονται στις Βρυξέλλες.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO http://jobs.eu-careers.eu πριν από τις:

10 Ιανουαρίου 2017 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

 Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη εδώ...