Η Κοινωφελής  Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης(Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά ενός (01) ατόμου για την λειτουργία των τμημάτων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 2 της Κ.Ε.ΔΗ.Θ., με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης.

ΔΕ Δημοσιογράφος  (Εκπαιδευτικό - Διδακτικό Προσωπικό)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Τίτλοι Σπουδών:

Α) Απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολών της ημεδαπής  ή αλλοδαπής.

Β) Ομώνυμο ή αντίστοιχο δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης  ΙΕΚ ή ΚΕΚ ή Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών

  • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο.
  • Ιδιότητα μέλους Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ.
  • Καλή γνώση ξένης γλώσσας: Αγγλικής  ή Γαλλικής  ή Γερμανικής  (με αντίστοιχο πιστοποιητικό που γίνεται δεκτό από τον ΑΣΕΠ )

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση της πρόσληψης  στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.thessaloniki.gr και www.kedith.gr ή  να την παραλάβουν από τα γραφεία της  Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης ( Δ/νση: K. Καραμανλή 164, τηλ. 2311821722 κα Στ. Κωνσταντίνου ) καθημερινά από 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

    Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε δύο ημερήσιες  εφημερίδες του Νομού Θεσσαλονίκης, στα γραφεία της επιχείρησης καθημερινά από 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...