Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού  -  Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους  Δράμας ανακοινώνει (Επαναπροκήρυξη μη Πληρωθείσων Θέσεων - Προκήρυξη 2/2016) την πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Δημοτικού Ωδείου Δράμας του Π.Ο. - Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. και συγκεκριμένα:

 • 1 θέση  Μουσικός σχολής παραδοσιακών οργάνων (Σαντούρι - κανονάκι) (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)
 • 1 θέση  Μουσικός σύγχρονου τμήματος (ηλεκτρικό - ακουστικό μπάσο) (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)
 • 1 θέση  Μουσικός  Βιολοντσέλου με δικαίωμα υπογραφής διπλώματος - πτυχίου (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)
 • 1 θέση  Μουσικός  Μοντέρνων  κρουστών (ντραμς) (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)
 • 1 θέση  Μουσικός  κοντραμπάσο  (ΠΕ  ή TE ή ΔΕ)
 • 1 θέση  Μουσικός Φαγκότου (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)
 • 1 θέση  Μουσικός Τρομπέτας (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)
 • 1 θέση  Μουσικός Κόρνου (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)
 • 1 θέση  Μουσικός  Σαξοφώνου (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)
 • 1 θέση  Μουσικός  Αιθερόφωνου (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)
 • 1 θέση  Μουσικός  Κρουστών (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)
 • 1 θέση Καθηγητής ή Δάσκαλος ή Επιμελητής Μελοδραματικής (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)

Διάρκεια σύμβασης: 9 μήνες   

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  και  να  την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (Courier), στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: οδός Βεργίνας 218Α, 66133 Δράμα, τηλ. 2521047022, στο Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών του Δημοτικού Ωδείου Δράμας (Δευτέρα έως Παρασκευή 07.00 π.μ. - 15.00 μ.μ.)

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...