Οι Γιατροί του Κόσμου ψάχνουν μαία/μαιευτήρα ώστε να ενταχθεί στις αναπτυσσόμενες ομάδες τους. Για τον υποψήφιο θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να εργαστεί σε μια σταθερή ή κινητή ιατρική ομάδα, στα προσφυγικά στρατόπεδα στην Ελλάδα και να προσφέρει σημαντική στήριξη σε αυτή την προσφυγική κρίση.

    Η μαία/ο Μαιευτής, πρέπει να έχει την ικανότητα να λειτουργεί αυτόνομα, καθώς και σε στενή συνεργασία με τον γυναικολόγο και με τους άλλους εταίρους της υγείας και σε μεγαλύτερα ζητήματα δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένων των σεξιστικής βίας και ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες.

Οι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν την ικανότητα να ανταποκρίνονται εποικοδομητικά στις γρήγορες αλλαγές του εργασιακού περιβάλλοντος.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχίο Μαιευτικής
  • Τουλάχιστον 2 χρόνια εργασιακής εμπειρίας
  • Προθυμία να εργαστεί σε ομάδες και πολύ - πολιτισμικό περιβάλλον
  • Ευελιξία και ικανότητα να εργαστεί υπό πίεση
  • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία με ευάλωτες ομάδες
  • Θα πρέπει να σέβεται τις αξίες και τον κώδικα δεοντολογίας των ΓτΚ Ελλάδας.
  • Γλώσσες: Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω email (recruitment@mdmgreece.gr) στα Αγγλικά βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη «Θέση Μαίας - Μαιευτής» διευκρινίζοντας την περιοχή απασχόλησης, έως τις 08/12/2016.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ...