Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνουν την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων Δ.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, 6ωρης ημερήσιας απασχόλησης, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, των Ταχυδρομικών Καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. των Νομών Κορινθίας, Κεφαλληνίας και Λακωνίας, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης - Κεντρικό Ταχυδρομικό Κατάστημα Κορίνθου
  • 1 θέση  ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης - Ταχυδρομικό Κατάστημα Λουτρακίου
  • 1 θέση  ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης - Ταχυδρομικό Κατάστημα Σάμης
  • 1 θέση  ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης - Ταχυδρομικό Κατάστημα Γυθείου

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών:  από 6/12/2016 έως και 15/12/2016.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...