Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας επιθυμεί να απασχολήσει με σύμβαση έργου Φυσικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με αντικείμενο εργασίας:

  • την εξέταση των μελετών ραδιοεκπομπών και των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σταθμών κεραιών που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και
  • τη διεξαγωγή μετρήσεων των επιπέδων των υψίσυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον σταθμών κεραιών που παρέχουν πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και τη  διεξαγωγή  μετρήσεων  των  επιπέδων  των  χαμηλόσυχνων  ηλεκτρικών  και  μαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον εγκαταστάσεων που εκπέμπουν τέτοια πεδία, σε όλη τη χώρα.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Αποδεδειγμένη  εμπειρία  σε  θέματα  υπολογισμών  και  μετρήσεων  υψίσυχνων  και χαμηλόσυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων
  • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να  υποβάλλουν  στην  ΕΕΑΕ  αίτηση  και  αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, το αργότερο έως τις 16 Ιανουαρίου 2017.

Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά μπορούν να υποβληθούν :

Ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση : jobs@eeae.gr

Ταχυδρομικά, στη διεύθυνση: Για ΕΕΑΕ, Τ.Θ. 60092, 15310 Αγία Παρασκευή Αττικής

Μέσω Fax: 2106506748

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...