Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ογδόντα (80) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.).

Οι ειδικότητες:

1 θέση  ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΟΥ

8 θέσεις  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

5 θέσεις  ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

5 θέσεις  ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

1 θέση  ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2 θέσεις  ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Ειδ. Μηχανικών Η/Υ)

2 θέσεις  ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Ειδ. Επιστήμης των Υπολογιστών)

18 θέσεις  ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

6 θέσεις  ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

3 θέσεις  ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΥ

4 θέσεις  ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

1 θέση  ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

1 θέση  ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

5 θέσεις  ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

3 θέσεις  ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

2 θέσεις  ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

5 θέσεις  ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Ειδ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων)

6 θέσεις  ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

2 θέσεις  ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις εδώ...