Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) ατόμων, οχτάμηνης διάρκειας για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Ευρυτανίας και στο Νομό Λάρισας.

Συγκεκριμένα:

  • Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων της ειδικότητας ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, 6ωρης ημερήσιας απασχόλησης, χρονικής διάρκειας οκτώ (8)μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων Ταχυδρομικού Έργου των Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ, που εδρεύουν στο Νομό Λάρισας .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ 15/12/2016 ΕΩΣ ΚΑΙ 27/12/2016.

Προκήρυξη

  • Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ, 7ωρης ημερήσιας απασχόλησης, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κεντρικού Ταχυδρομικού Καταστήματος Καρπενησίου, των Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ, που εδρεύει στο Νομό Ευρυτανίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ 15/12/2016 ΕΩΣ ΚΑΙ 27/12/2016.

Προκήρυξη