Από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ζητείται  πτυχιούχος  κτηνίατρος με  εμπειρία  στην  αναισθησία,  εγχειρητική υποστήριξη  και μετεγχειρητική  αποκατάσταση  μικρών  πειραματόζωων,  προκειμένου  να  απασχοληθεί  από 1/2/2017- 31/1/2018 στη Μονάδα Πειραματόζωων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Απαραίτητα Προσόντα:

Εμπειρία  που  τεκμηριώνεται  από  εργασία  σε  Ερευνητικό  κέντρο  με  ζωοτροφείο  (animal house) αντίστοιχων προδιαγραφών με αυτό του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (πειραματικός χειρισμός μικρών ζώων:  ποντικών και αρουραίων) .

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα καθώς και αντίγραφα των  αναγνωρισμένων  τίτλων  σπουδών  τους, μέχρι  τις  3/1/2017,  είτε  ηλεκτρονικά  στη διεύθυνση fotkalatzi@eie.gr, είτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα, υπόψη κα Καλατζή Φωτεινή. 

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ...