Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει προσόντων και δοκιμασιών για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων, από τον οποίο τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή των Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και  Κοινωνική Επιτροπή, μπορούν να  προσλάβουν νέα  μέλη  της  δημόσιας διοίκησης ως «βοηθούς» (ομάδα καθηκόντων AST) στον τομέα των οικονομικών θεμάτων και στον τομέα των ανθρώπινων πόρων.

Αριθμός  επιτυχόντων:

    Οικονομικά θέματα                65

    Ανθρώπινοι πόροι                  51

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO http://jobs.eu-careers.eu

Προθεσμία εγγραφής: 17 Ιανουαρίου 2017 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ...