Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς, αναζητεί συνεργάτη/ιδα με βασικό αντικείμενο τον σχεδιασμό, διοργάνωση και υλοποίηση προγράμματος ευαισθητοποίησης για παιδιά και γονείς με θέμα τη βιώσιμη διατροφή. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο επισκέψεις και εκδηλώσεις σε τουλάχιστον 20 επαρχιακές πόλεις σε διάστημα 14 μηνών, από τον Ιούνιο 2017 έως τον Ιούλιο 2018.

Απαραίτητα προσόντα:

 •     Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία σε θέσεις σχετικές με τη διοργάνωση εκδηλώσεων
 •     Δυνατότητα συχνών επαγγελματικών ταξιδιών και πολυήμερης απουσίας από τον τόπο διαμονής
 •     Δίπλωμα οδήγησης Β? κατηγορίας και αποδεδειγμένη εμπειρία οδήγησης
 •     Δυνατότητα σχεδιασμού και παραγωγής επικοινωνιακού υλικού για τις ανάγκες των επισκέψεων (συγγραφή δελτίων τύπου, άρθρων και ενημερωτικών κειμένων, δημιουργία, επιμέλεια και διαχείριση περιεχομένου για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.ο.κ.)
 •     Άριστη ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο στα ελληνικά και τα αγγλικά
 •     Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα εργασίας στο πλαίσιο ομάδας

Επιθυμητά προσόντα:

 •     Βασικό πτυχίο ή/και μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα σχετιζόμενα με εκπαίδευση, πολιτισμό, κατάρτιση.
 •     Εμπειρία σε προγράμματα εκπαίδευσης ανηλίκων
 •     Εμπειρία ή/και σπουδές που σχετίζονται με το περιβάλλον
 •     Συμμετοχή σε δράσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων
 •     Γνώση παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού
 •     Άριστες γνώσεις χρήσης Η/Υ

 

Αποστολή βιογραφικών στο hr@wwf.gr για την θέση με κωδικό ΥΠ-1 έως τις 8/1/2017.

    Στις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα και μόνο οι επιλεγμένοι για συνέντευξη υποψήφιοι θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της διαδικασίας. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής θα ολοκληρωθεί έως 15 Φεβρουαρίου 2017 και ο/η συνεργάτης/ιδα που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι διαθέσιμος για την έναρξη της εργασίας του από 1η Μαρτίου 2017.