Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Φθιώτιδας, ως ακολούθως:

  •     7 θέσεις  ΔΕ Οδηγών (φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5t)
  •     3 θέσεις  ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (ισοπεδωτή γαιών - γκρέϊντερ)
  •     1 θέση  ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (φορτωτή - εκσκαφέα)
  •     2 θέσεις  ΥΕ Εργατών

    Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Διοίκησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Λ. Καλυβίων  2  - Τ.Κ.  351  32 Λαμία  (Τμήμα Προσωπικού) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Πληροφορίες: 22313  54709 &  22313 54708).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 22/12/2016 (ημερομηνία ανάρτησης) έως και  27/12/2016.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...