Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διδακτική, Παιδαγωγική και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και Επικοινωνιών των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ ΑΜΘ, ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πέντε (5) θέσεων Εξωτερικών Επιστημονικών Συνεργατών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17, μετά από διαδικασία συνέντευξης, για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ανάθεσης Εκπαιδευτικού Έργου για την διδασκαλία των μαθημάτων:

 • Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήμη.
 • Εκπαιδευτική αξιολόγηση.
 • Εκπαίδευση μέσω νέων τεχνολογιών / Σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση / Εργαλεία συγγραφής e-Learning μαθησιακού υλικού / Ψηφιακά αντικείμενα μάθησης - αποθετήρια ψηφιακού υλικού.
 • Διδακτική φυσικών επιστημών / Διδακτική της τεχνολογίας / Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών στις επιστήμες.
 • Οικολογία και περιβαλλοντική εκπαίδευση.

 

1η ΘΕΣΗ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΑΕΙ συναφές με την προκηρυχθείσα θέση.
 • Διδακτορικό σε συναφές αντικείμενο.
 • Εμπειρία στην χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση.
 • Προϋπηρεσία διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε συναφές αντικείμενο.

 2η ΘΕΣΗ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΑΕΙ συναφές με την προκηρυχθείσα θέση.
 • Διδακτορικό σε συναφές αντικείμενο.
 • Εμπειρία στην χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση.
 • Προϋπηρεσία διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε συναφές αντικείμενο.

3η ΘΕΣΗ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΑΕΙ συναφές με την προκηρυχθείσα θέση.
 • Διδακτορικό σε συναφές αντικείμενο.
 • Εμπειρία στην χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση.
 • Προϋπηρεσία διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε συναφές αντικείμενο.

4η ΘΕΣΗ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΑΕΙ συναφές με την προκηρυχθείσα θέση.
 • Διδακτορικό τίτλος συναφής με την προκηρυχθείσα θέση.
 • Εμπειρία στην χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση.
 • Προϋπηρεσία διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε συναφές αντικείμενο.

5η ΘΕΣΗ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΑΕΙ συναφές με την προκηρυχθείσα θέση.
 • Διδακτορικό τίτλος συναφής με την προκηρυχθείσα θέση.
 • Προϋπηρεσία διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε συναφές αντικείμενο.

 

    Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν ή να αποστεί?