Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΘ.Θ.) ανακοινώνει την πρόσληψη εκπαιδευτικού - διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία των τμημάτων του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες - Κ.Δ.Α.Π.Μ.Ε.Α. της επιχείρησης για το τρέχον σχολικό έτος, στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, συνολικά ενός (01) ατόμου.

1 θέση  Εκπαιδευτικό  - Διδακτικό προσωπικό ΠΕ Παιδαγωγών Ειδικής Αγωγής

Διάρκεια σύμβασης:  Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/8/2017 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση που παραταθεί το πρόγραμμα της ΕΕΣΑΑ.

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση της πρόσληψης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.thessaloniki.gr και www.kedith.gr ή  να  την  παραλάβουν  από  τα  γραφεία  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης ( Δ/νση: K. Καραμανλή 164, τηλ. 2311821722 κα Στ. Κωνσταντίνου & τηλ. 2311821707 κα Μ. Ελευθεριάδου) καθημερινά από 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

    Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10)  ημερολογιακών  ημερών  από  την  δημοσίευση  της  περίθαλψης  της  παρούσας  σε  δύο  ημερήσιες  εφημερίδες του Νομού Θεσσαλονίκης, στα γραφεία της επιχείρησης καθημερινά από 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...