Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) προκηρύσσει την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού για την λειτουργία τμημάτων της επιχείρησης για τη δημιουργική περίοδο 2016 -2017 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες:

  • 1 θέση  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Απαραίτητα Προσόντα:

Δίπλωμα Σύνθεσης ή πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή κλασσικής κιθάρας ή μονωδίας μαζί με πτυχίο φυγής και δεκαετής τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία στα ως άνω εκπαιδευτήρια ή Δίπλωμα πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή κλασσικής κιθάρας ή μονωδίας και δεκαετής τουλάχιστον συναφής καλλιτεχνική σταδιοδρομία.

  • 1 θέση  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΟΡΟΥ

Απαραίτητα προσόντα:

Δίπλωμα ή πτυχίο καθηγητού αναγνωρισμένης επαγγελματικής σχολής χορού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτερης ή ανώτατης Σχολής Χορού της αλλοδαπής και 5ετή διδακτική πείρα σε αναγνωρισμένη Σχολή Χορού της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή 15ετή ευδόκιμη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένη από το Κράτος Χορού ή 15ετή ανώτερη καλλιτεχνική σταδιοδρομία ως χορευτής ή χορογράφος κλασσικού και σύγχρονου ρεπερτορίου.

 

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την ανακοίνωση της πρόσληψης από τα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) στη Δ/νση: Κων/πολεως 59 καθημερινά από 9:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. ή μέσω της ιστοσελίδας της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. : http://dikepao.blogspot.gr

 Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί από Παρασκευή 6 έως τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14:00μ.μ. 

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...