Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ),Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.)   ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ - ΕΞΑΝΤΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών του ζητεί την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων θεραπευτικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Αναλυτικά οι θέσεις:

  • 1 θέση  ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  -  ΘΗΒΑ
  • 1 θέση  ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  -  ΧΙΟΣ
  • 1 θέση  ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ  -  ΜΥΤΙΛΗΝΗ
  • 1 θέση  ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  -  ΑΡΤΑ
  • 1 θέση  ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ  -  ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Οι  υποψήφιοι,  οι  οποίοι  κατέχουν  τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά  και  ειδικά) των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει:

- Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΚΕΘΕΑ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.kethea.gr).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 18 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 και  λήγει την 1 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

- Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΚΕΘΕΑ στη διεύθυνση:

ΚΕΘΕΑ

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Κωδικός Θέσης (π.χ. ΨΥΧ-ΗΠ-ΑΡ)

Σορβόλου 24, 116 36 Μετς , Αθήνα

σε φάκελο μεγέθους Α4, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

    Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά  λήγει στις 3 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή.

Ολόκληρη η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΚΕΘΕΑ  (www.kethea.gr).

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ...