Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δομών Νεοχωρίου και Αιτωλικού της Επιχείρησης, που εδρεύει στο Μεσολόγγι, για το σχολικό έτος 2016 - 2017, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δώδεκα ατόμων (12), και συγκεκριμένα:

  • 2 θέσεις  ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
  • 2 θέσεις  ΠΕ Νηπιαγωγός
  • 2 θέσεις  ΠΕ ή ΔΕ Καθηγητής Καλλιτεχνικών
  • 2 θέσεις  ΤΕ ή ΔΕ Μουσικός
  • 1 θέση  ΠΕ ή ΔΕ Καθηγητής Εικαστικών
  • 2 θέσεις  ΠΕ ή ΔΕ Θεατρολόγος
  • 1 θέση  ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό

Διάρκεια σύμβασης:  Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/08/2017, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

    Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» και θα υποβάλλονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:00 π.μ. - 14:00μ.μ.) στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης στο Βυρώνειο Κτίριο - Νέα Δυτική Περιμετρική - Μεσολόγγι (Τηλέφωνο 26310 55069 και φαξ 26310 55068), μαζί με τα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τίτλων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα αρχίζει από την Κυριακή 15/01/2017 και θα διαρκεί ως και την Τρίτη 24/01/2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση αναλυτικά εδώ...