Το ΝΠΔΔ «Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ»  ανακοινώνει την πρόσληψη έντεκα  (11) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου  καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) διάρκειας μέχρι (1) έτους για την λειτουργία των ερασιτεχνικών τμημάτων του ΝΠΔΔ (Δ.Β.) για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, για την περίοδο 2017 με τις κάτωθι συγκεκριμένες ειδικότητες:

  •     1 θέση  Δ.Ε. Ηθοποιός
  •     3 θέσεις  Δ.Ε. Μαέστροι
  •     2 θέσεις  Δ.Ε. Μουσικοί
  •     2 θέσεις  Δ.Ε. Χοροδιδάσκαλοι
  •     1 θέση  Π.Ε. Ζωγράφος
  •     1 θέση  Δ.Ε. Χειροτεχνία
  •     1 θέση  Καλ. Διευθυντής

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους είτε αυτοπρόσωπος είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στο ΝΠΔΔ  «Δ.Β.» (οδός Εμ. Μπενάκη 3) τηλ. Επικοινωνίας 2132007207-205 κατά τις ώρες 10.00 πμ έως 14.30 από την  17-2-2017 και για πέντε ημερολογιακές ημέρες έως και  23-2-2017.

Πληροφορίες για τις αιτήσεις στο Τμήμα Πολιτισμού ΝΠΔΔ  «Δ.Β.» του Δήμου Κηφισιάς:

Εμμανουήλ Μπενάκη  3  , Κηφισιά.  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132007-207-205 καθημερινά στις εργάσιμες ημέρες και από ώρα  10.00 πμ έως  14.30.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...