Ο Δήμαρχος Τύρναβου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της υπηρεσίας, οδός Σ. Καράσσου, αριθμός 1 έως τις 20/03/2017.

Αριθμός θέσεων

Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ' αριθμόν 32/2017 απόφαση του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:  Υδρονομείς 3 άτομα

Αρδευτική περίοδος

Από 15 Απριλίου έως 14 Σεπτεμβρίου 2017.

Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα

  • Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
  • Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
  • Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 60ο. (Υδρονομεύς δύναται να εκλεγεί και ο άγων ηλικία μέχρι του 65ου έτους, κατόπιν αποφάσεως ειδικώς αιτιολογημένης)
  • Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ...