Ο Κεντρικός Λιμενάρχης Χαλκίδας ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) - σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 11 του Ν. 3142/1955 (Α'43), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ.2  του άρθρου 19 του Ν. 3709/2008 (Α'213) καθώς και των διατάξεων της παρ.2 περί του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (Α'28) όπως ισχύει - για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στον Πλοηγικό Σταθμό Χαλκίδας που εδρεύει στη Χαλκίδα,  και  συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΑΡΧΙΠΛΟΗΓΩΝ/ΠΛΟΗΓΩΝ 
  • 1 θέση  ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ ΠΛΟΗΓΙΔΩΝ

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται καθημερινά στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Παρασκευή 10-03-2017 έως και την Πέμπτη 23-03-2017.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση απευθυνθείτε στο Γραφείο του Πλοηγικού Σταθμού Χαλκίδας στο Κ.Λ.Χαλκίδας. (τηλ. : 22210-25591 -  εσωτ.14)

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...