Ο Δήμαρχος  Δομοκού προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως  υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους  από την: 17η/03/2017 (Παρασκευή) έως  και  την: 23η/03/2017 (Πέμπτη) στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας,  στο Δημοτικό Κατάστημα που εδρεύει επί της οδού:

Πλατεία Μουσών 1, στο  Δομοκό, αρμόδιος υπάλληλος κος. Παπαχρήστος Γεώργιος (τηλ.: 2232 3 50208).

Αριθμός θέσεων

    Το Δημοτικό συμβούλιο με την υπ' αριθ. 35η/20-2-2017 [ΑΔΑ: ΩΥ9ΑΩ9Α-Κ35] απόφασή του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων άρδευσης σε επτά [7] άτομα, ήτοι:

  •     Δύο [ 2 ] θέσεις προορίζονται για το αρδευτικό δίκτυο της Δ.Ε. Ξυνιάδος
  •     Τέσσερις [ 4 ] θέσεις προορίζονται για το αρδευτικό δίκτυο Δ.Ε. Θεσσαλιώτιδος
  •     Μία [1] θέση προορίζεται για το αρδευτικό δίκτυο της Δ.Ε. Δομοκού

Αρδευτική περίοδος

    Το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ' αριθ. 35η/20-2-2017 [ ΑΔΑ: ΩΥ9ΑΩ9Α-Κ35]απόφασή του, όρισε την αρδευτική περίοδο και για τις τρείς (3) Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Δομοκού, από 1/4/2017 έως 31/8/2017.

Απαιτούμενα Προσόντα

  •     Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
  •     Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
  •     Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 60ο.
  •     Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

    Πληροφορίες παρέχονται από το Δήμο Δομοκού -Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση:

Πλατεία Μουσών 1-Δομοκός, τηλέφωνο 2232350208 ( FAX: 2232 350234), αρμόδιος υπάλληλος: κ. Παπαχρήστος Γεώργιος.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...