Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής προκηρύσσει την πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την στελέχωση της μονάδας Απεξάρτησης Τοξικομανών του 18 ΑΝΩ, των κατηγοριών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Οι προς πλήρωση θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο-ειδικότητα και αριθμό είναι οι εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ

  • 1 θέση  ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

  • 2 θέσεις  ΔΕ BOΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
  • 8 θέσεις  ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
  • 1 θέση  ΔΕ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Γραμματείας του Νοσοκομείου στην διεύθυνση :

Λεωφ. Αθηνών 374, 124 62 Χαϊδάρι , εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσης προκήρυξης σε πανελλήνιες εφημερίδες ήτοι από 06/04/2017 έως και 25/04/2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...