Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2 ) ατόμων, στις κάτωθι Τ.Κ. του Δήμου Θέρμης για το έτος 2017 ως εξής:

  • 1 θέση  Υδρονομέα  -  Αρδευτικό δίκτυο Τ.Κ. Νέο Ρυσίου  Δ.Ε. Θέρμης
  • 1 θέση  Υδρονομέα  -  Αρδευτικό δίκτυο Τ.Κ. Ταγαράδων  Δ.Ε. Θέρμης

Διάρκεια αρδευτικής περιόδου:  5 Μήνες  (από  01/05 έως 30/09).

Απαιτούμενα Προσόντα

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:

  1. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
  2. Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 60ο.
  3. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

    Πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης Μακρυγιάννη 15Α Θέρμη και συγκεκριμένα στην κ. Καραμβαλάση Γεωργία ( τηλ.2310-460534) & Κωστίκα Μαρία (τηλ.: 2310-460532) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από  20-04-2017 έως και  26-04-2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...