Η  Δημόσια  Επιχείρηση  Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου  χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για  την  κάλυψη  εποχικών  ή  παροδικών αναγκών του ΑΗΣ  Λινοπεραμάτων,  που  εδρεύει  στα Λινοπεράματα  του  Νομού Ηρακλείου, και συγκεκριμένα:

  • 3 θέσεις  ΔΕ Μηχανοτεχνικός ΜΕΚ  (Βάρδιας)
  • 4 θέσεις  ΔΕ Μηχανοτεχνικός ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων (Ημερήσιος)
  • 7 θέσεις  ΥΕ Εργάτες/τριες

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ. ΔΕΗ - ΛΙΓ/ΧΕΙΑ. ΑΗΣ/ΥΗΣ. ΑΣΠ/ΤΣΠ. 3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως ή με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της:

Δ.Ε.Η.  Α.Ε./ ΑΗΣ  ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ,  Λινοπεράματα  Ροδιάς,  Δήμος Μαλεβιζίου, υπ’ όψη κυρίας Μπακαλάκου Μαρίας (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810 - 376 378),

Είτε ταχυδρομικά με  συστημένη  επιστολή,  στα  γραφεία  της Υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση :

Δ.Ε.Η. Α.Ε. / ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ, Τ.Θ. 1420, Τ.Κ. 71110 Ηράκλειο - Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων από 05/05/2017 έως 15/05/2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ