Ο Δήμαρχος Αθηναίων ύστερα από την υπ ́αριθ. 252/16-03-2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο/η που έχει τα παρακάτω προσόντα και ιδιότητες να προσφέρει οικειοθελώς τις υπηρεσίες του στο κοινωνικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό έργο που επιτελείται στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, για τις εξής κατ’ αριθμόν ατόμων θέσεις:

  • 1 θέση  ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ
  • 2 θέσεις  ΒΟΗΘΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ  ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ
  • 4 θέσεις  ΥΠΑΡΧΗΓΟΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ
  • 10 θέσεις  ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  • 18 θέσεις  ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΕΣ  -  ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΙΣΣΕΣ
  • 110 θέσεις ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ - ΟΜΑΔΑΡΧΙΣΣΕΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται με την αίτησή τους να συνυποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. 
  • Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο  8  του Υπαλληλικού Κώδικα.

Βεβαίωση προηγούμενης απασχόλησης σε Κατασκηνώσεις δημοσίου, ιδιωτικού ή μη κερδοσκοπικού φορέα θα συνεκτιμηθεί.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν έντυπη αίτηση  (που διανέμεται στο δημοτικό κατάστημα της οδού Λιοσίων  22, 2ος όροφος,  Τμήμα Πρωτοκόλλου  -  Διεκπεραίωσης και Αρχείου όπου και θα την καταθέσουν)  εντός προθεσμίας, ήτοι για χρονικό διάστημα από 17/05/2017 έως και  26/05/2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ