Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού συνολικά εξήντα έξι (66) ατόμων με  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της υλοποίησης των προγραμμάτων :

Α.  «Καλοκαιρινή  φύλαξη  με  δημιουργική  απασχόληση  2017,  στα  σχολεία»  από  22/6/2017  έως 28/7/2017 και 

Β. «Αθλητική κατασκήνωση 2017» από 15/6/17 έως 28/7/2017.

Συγκεκριμένα:

Α. «Καλοκαιρινή φύλαξη με δημιουργική απασχόληση 2017, στα σχολεία»

 • 12 θέσεις  ΠΕ Καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής (Γυμναστές/τριες)
 • 10 θέσεις  ΠΕ Εικαστικοί
 • 8 θέσεις  ΠΕ Θεατρικών  Σπουδών   ή   εν ελλείψει ΔΕ Θεατρικών Σπουδών
 • 6 θέσεις  ΠΕ Νοσηλευτών/τριών ή εν ελλείψει ΤΕ Νοσηλευτών/τριών 
 • 6 θέσεις  ΠΕ Νηπιαγωγών
 • 6 θέσεις  ΠΕ Καθηγητές/τριές Μουσικής ή εν ελλείψει ΤΕ Καθηγητές/τριές Μουσικής (απόφοιτοι Ωδείων)

Β. «Αθλητική κατασκήνωση 2017»

 • 10 θέσεις  ΠΕ Καθηγητές/τριες Φυσικής αγωγής ανεξαρτήτου ειδικότητας
 • 1 θέση  ΠΕ Καθηγητή/τρια Φυσικής αγωγής - ειδικότητα Ρυθμική Γυμναστική
 • 1 θέση  ΠΕ Καθηγητή/τρια Φυσικής Αγωγής- ειδικότητα αντισφαίριση (τένις)
 • 1 θέση  ΠΕ Καθηγητή/τρια Φυσικής Αγωγής -  ειδικότητα ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί
 • 1 θέση  ΠΕ Καθηγητή/τρια Φυσικής Αγωγής - ειδικότητα ενόργανη γυμναστική 
 • 1 θέση  ΠΕ Καθηγητή/τρια Φυσικής Αγωγής - ανεξαρτήτου ειδικότητας με γνώσεις Πολεμικών Τεχνών
 • 1 θέση  ΠΕ Καθηγητή/τρια Φυσικής Αγωγής - ανεξαρτήτου ειδικότητας με γνώσεις μοντέρνων χορών ή εν ελλείψει ειδικότητα παραδοσιακών χορών
 • 1 θέση  ΠΕ Νοσηλευτών/τριών ή εν ελλείψει ΤΕ Νοσηλευτών/τριών  ή εν ελλείψει ΔΕ Νοσηλευτών/τριών
 • 1 θέση  ΠΕ Καθηγητής/τρια Φυσικής Αγωγής - ειδικότητα κολύμβηση

    Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλουν  αίτηση  στο  Πρωτόκολλο / Τμήμα  Διοικητικών Διαδικασιών    του  Δήμου    Χαλανδρίου,  Αγίου  Γεωργίου  30,  Χαλάνδρι,  απευθύνοντάς  την    στο Τμήμα   Διαχ/σης   Προσωπικού   Ιδιωτικού   Δικαίου,   (πληρ.: Ε.   Κορομάντζου   ,τηλ. 2132023862,865,870). 

Η  κατάθεση  των  αιτήσεων  θα  διαρκέσει  δέκα (10) ημέρες  , από  την  επόμενη  της δημοσίευσης της περίληψης ανακοίνωσης στον ημερήσιο τύπο. 

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...