Ο Δήμος Νέας Ιωνίας επαναπροσκαλεί, (λόγω μη επαρκούς αριθμού αιτήσεων) και βάσει του υπ’ αριθ. 15911/7-6-2017 εγγράφου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, κάθε ενδιαφερόμενο για την στελέχωση της Δημοτικής Κατασκήνωσης με θέσεις Ομαδαρχών, οι οποίοι θα απασχοληθούν για δύο (2) κατασκηνωτικές περιόδους των δεκατριών (13) ημερών ως εξής:

  • 1η περίοδος : από 19/6/17 έως 1/7/2017
  • 3η περίοδος : από 17/7/2017 έως 29/7/2017

Ο συνολικός αριθμός των απασχολουμένων ανά κατασκηνωτική περίοδο ανέρχεται στα τριάντα (30) άτομα.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν αυτοπροσώπως, στα γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας στην διεύθυνση:

Βοσπόρου 121, Νέα Ιωνία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από  9/6/2017  έως  13/6/2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ