Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό  και  για  την  προσήκουσα  λειτουργία  των  Θεραπευτικών  Μονάδων  του, ενδιαφέρεται  να  συνεργαστεί  με Ιατρό  Ψυχίατρο  ή Παθολόγο ή Γενικό Ιατρό, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος και ως ακολούθως:

Σωφρονιστικό Κατάστημα Αγίου Στεφάνου Πατρών

  • Ιατροί Ψυχίατροι ή Παθολόγοι ή Γενικοί Ιατροί  ΠΕ: 1 θέση

    Οι  ενδιαφερόμενοι, για όλες τις ειδικότητες της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, μπορούν να αποστείλουν την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση ΜΟΝΟ με συστημένη επιστολή στον Ο.ΚΑ.ΝΑ.  στη διεύθυνση:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ - ΟΚΑΝΑ

Αβέρωφ 21, 10433 - Αθήνα

Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος : 2323/08.06.2017

Πόλη :

Ειδικότητα :

    Η  προθεσμία  υποβολής  της  Αίτησης - Υπεύθυνης  Δήλωσης  με  τα  επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την 12.06.2017 ημέρα Δευτέρα και λήγει την 01.07.2017 ημέρα Σάββατο.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ