Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Δήμου Χαλκηδόνος:

  • 2 θέσεις  ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
  • 3 θέσεις  ΔΕ Ναυγοσωστών/στριών (για πισίνα)
  • 1 θέση  ΔΕ Θερμοϋδραυλικός

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα δικαιολογητικά, στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Χαλκηδόνος (Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 36 Κουφάλια Θεσσαλονίκης) και αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι, Σταυρούλα Δελιάκη, Ιωάννα Γκαβανίδου και Αντώνιος Ιωσηφίδης (τηλ. 2391 330152, 2391 330151 και 2391 330174) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

    Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από την επόμενη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου, δηλαδή από 14-06-2017 έως και 20-06-2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ