Ο Δήμος Ωραιοκάστρου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δέκα (10) ατόμων ΠΕ Εκπαιδευτικών, διάρκειας έως δύο (2) μήνες, για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του θερινού προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών έτους 2017 του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την αίτηση στην ακόλουθη διεύθυνση:

Κομνηνών 76, Τ.Κ. 57013 στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από τις 16/06/2017 έως και τις 21/06/2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ