Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας ανακοινώνει την πρόσληψη:

  • Ενός  (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Γυμναστών με ειδικότητα κολύμβησης ή υδατοσφαίρισης ή υγρού στίβου σε περίπτωση έλλειψης ενδιαφέροντος από τις ειδικότητες η επιλογή θα γίνει από άλλες ειδικότητες.   
  • Ενός  (1) ατόμου ΔΕ, ειδικότητας Ναυαγοσώστη, για τη λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών.

Ως προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ορίζεται το χρονικό διάστημα από 17/06/2017 έως και 22/07/2016 ώρα 14:00

Αιτήσεις διατίθενται και κατατίθενται στην ταχυδρομική διεύθυνση κ. Γαρέφη & Περδίκα 1, Τ.Κ. 58200 Έδεσσα, τηλ. 2381023101. Πληροφορίες - Δικαιολογητικά στο τηλ 2381023101 και στο www.edessacity.gr

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ